fbpx

Fetich / Fetish – Oplysninger om seksuelle fetichister

Fetich / Fetish – Oplysninger om seksuelle fetichister

Har du en seksuel fetich, og ønsker at blive lidt klogere på hvad det egentlig er for en størrelse og hvor fx feticher kommer fra, så læs mere her.

Hvad er en ”Fetich”

Ordet Fetich stammer fra det franske ord fétiche, der igen stammer fra det portugisiske ord feitiço som betyder “fortryllet”. Dette ord stammer fra det latinske ord ”facticius” som betyder “kunstig” eller ”menneskeskabt”. Det engelske ord ”Factory” stammer også fra dette latinske ord.

En fetich er i en religiøs sammenhæng, en form for stærk amulet, gudefigur eller åndefigur som tillægges overnaturlige kræfter og dyrkes.

Seksuel fetichisme er en seksuel tiltrækning til et ikke-levende objekt (en fetich) eller en kropsdel der ikke er kønsorganerne, der har en stor magt i individets seksualitet.

I det følgende beskrives en seksuel fetich for lethedens skyld, bare som en ”fetich”.

En person der har en fetich og som måske dyrker fetich sex kaldes en fetichist.

Feticher kan betragtes som en ikke-patologisk hjælp til seksuel spænding eller som en mental lidelse, hvis den forårsager betydelig psykosocial nød for personen eller har skadelige virkninger for vigtige områder af deres liv. Seksuel ophidselse fra en bestemt kropsdel, der ikke er kønsorganerne, ​​kan yderligere klassificeres som partialisme.

Nogle feticher er lettere forståelige, mens andre er genstande, der slet ikke virker seksuelt eller sættes i forbindelse med noget seksuelt af andre mennesker.

(Wikipedia, Seksuel fetichisme n.d.) samt (WHO 2016)

Ordet Fetich anvendes nu også af mange som slang for noget de går helt vildt meget op i. ”Fetich” bruges også i flæng som beskrivelse af fx BDSM-aktiviteter og andre seksuelle lyster, som egentligt ikke er en fetich, men reelt er mere modebetonet.

Book en gratis forsamtale her

 

Stavemåden “fetich” er den danske måde at skrive ordet på. På engelsk skrives det ”fetish”.

En seksuel fetich hører under begrebet parafili.

Billede af fetich for dameben med nylonstrømåer og højhælede sko
<em>Fodfetich samt fetich for damesko hører til blandt de mest udbredte feticher i verden<em>

 

Parafili

På engelsk ”Paraphilia”. Ordet stammer fra de oldgræske ord ”para” der betyder ”ovenover”, ”hinsides”, ”ved siden af” og ”-philia” der betyder ”venskab” eller ”kærlighed”

Ordet parafili bruges som en overordnet sexologisk og psykologisk betegnelse, der beskriver seksuel drift forbundet med særlige objekter, situationer eller individer. Specielt dem som kan forstyrre muligheden for gensidig kærlighed.

Parafili blev tidligere også kaldet for perversioner. Et ord man brugte til at beskrive seksuel adfærd og lyster der afveg fra ”normalen”.

Der er ikke enighed om hvad der er normalt, hvad der ”bare” er kinks (speciel seksuel smag) og hvad der er parafili. Engang var onani og analsex også anset for at være seksuelle afvigelser. Men de er i dag anset for at være ret normale hos de fleste. Altså kan og vil ”normen” ændre sig over tid.

I den nyeste version af den amerikanske diagnosemanual for psykiske forstyrrelser, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Version 5 (DSM-5), tilføjes en adskillelse mellem parafilier og parafile forstyrrelser, idet det hedder at parafilier ikke kræver eller retfærdiggør psykiatrisk behandling i sig selv.

Samtidigt defineres en parafil forstyrrelse som “en parafili, der for øjeblikket forårsager angst/nød eller forringelse for individet eller en parafili, hvis tilfredshed har medført personskader, eller risiko for at skade andre.

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders n.d.)

ICD-10

Parafili nævnes også i WHO’s International Classification of Mental and Behavioural Disorders, version 10, kapitel fem, sektion F65. (ICD-10 Chapter V: Mental and behavioural disorders, Section F65).

I Danmark har vi Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) som bygger på ICD-10.

Her er listen over de 8 overordnede klassifikationer for ”seksuelle afvigelser” (eller parafili) der pt. findes i ICD-10. Den 9. er en kategori til alt det der ikke passer ind i de andre.

I starten af 2022 trådte den nye ICD-11 i kraft. Den er på nuværende tidspunkt dog ikke implementeret i Danmark endnu. Det positive for fetichister er, at “Fetichisme” er blevet fjernet fra listen. Det samme er fx BDSM. 

F65 Seksuelle afvigelser
(WHO 2016)

F65.0 Fetichisme

At anvende et ikke-levende objekt som stimulus for seksuel ophidselse og seksuel tilfredsstillelse. Mange feticher er forlængelser af menneskekroppen, såsom tøj eller fodtøj. Andre almindelige eksempler er kendetegnet ved en bestemt struktur som gummi, plast eller læder. Fetichobjekter varierer i deres betydning for den enkelte. I nogle tilfælde tjener de simpelthen til at forbedre seksuel spænding opnået på almindelige måder (fx hvis partneren bærer en bestemt beklædningsgenstand).

F65.1 Fetichistisk transvestisme

Tøj fra det modsatte køn bæres primært for at opnå seksuel spænding og for at ligne en person af det modsatte køn. Fetichistisk transvestisme skelnes fra transseksuel transvestisme, ved dens klare tilknytning til seksuel ophidselse og det stærke ønske om at fjerne tøjet, når orgasme opstår, og seksuel ophidselse falder. Det kan forekomme som en tidligere fase i udviklingen af ​​transseksualisme.

F65.2 Ekshibitionisme

En tilbagevendende eller vedvarende tendens til at fremvise kønsorganerne for fremmede (normalt af det modsatte køn) eller til folk på offentlige steder uden at invitere til eller påtænke tættere kontakt. Der er sædvanligvis, men ikke altid, seksuel spænding på tidspunktet for eksponeringen, og handlingen opfølges almindeligvis af onani.

F65.3 Voyeurisme

En tilbagevendende eller vedvarende tendens til at se på mennesker, der beskæftiger sig med seksuel eller intim adfærd som fx afklædning. Dette udføres uden at de observerede mennesker er opmærksomme og fører normalt til seksuel spænding og onani.

F65.4 Pædofili

En seksuel præference for børn, drenge eller piger eller begge, normalt af præpubertet eller tidlig alder af puberteten.

F65.5 Sado-Masochisme

En præference for seksuel aktivitet, der involverer tilførsel af smerte eller ydmygelse eller bondage. Hvis personen foretrækker at være modtageren af ​​en sådan stimulering, kaldes det masochisme. Hvis personen er ”udbyderen”, kaldes det sadisme. Ofte opnår en person seksuel spænding fra både sadistiske og masochistiske aktiviteter.

F65.6 Blandede seksuelle afvigelser

Flere afvigelser af seksuelle præferencer.

Nogle gange forekommer mere end én unormal seksuel præference hos en person, og der er ingen første rang. Den mest almindelige kombination er fetichisme, transvestisme og sadomasochisme.

F65.8 Andre seksuelle afvigelser

Andre lidelser af seksuel præference.

En række andre mønstre af seksuel præference og aktivitet, herunder at foretage uanstændige telefonopkald, at gnide sig op imod folk for seksuel stimulering på overfyldte offentlige steder (frotteurisme), seksuel aktivitet med dyr (zoofili) og brug af kvælning eller iltmangel (asfyxiofili) til intensivering af seksuel spænding.

F65.9 Seksuel afvigelse, uspecificeret

Seksuel afvigelse, ikke andetsteds specificeret

 

F65.0 Fetichisme

Det er altså F65.0 Fetichisme vi beskæftiger os med her. Men det kan være brugbart at kende lidt til baggrunden, og til hvordan fx psykologer og psykiatrikere anskuer fetichisme og de øvrige parafilier.

I Sundhedsvæsenets Klassifikations System, sættes der et D foran (D for Danmark). Således bliver seksuelle afvigelser til DF65 og Fetichisme til DF65.0 i SKS

Psykologisk set er alle parafilier grundlæggende det samme fænomen. Nemlig en seksuel associering med noget der normalt ikke anses for at være seksuelt. Fx vand, trusser, sko, børn, dyr eller krammebamser.

Nogle parafilier er ulovlige i Danmark, men heldigvis er langt de fleste harmløse. Jeg mener at vi som sexologer skal holdes os langt fra at sætte den slags mærkater og diagnoser på folk. Og her mener jeg ikke i klinisk forstand, for det kan vi slet ikke, men i en mere menneskelig forstand.

Men ved at vi ved at der findes et officielt system, kan vi måske bedre tale med vores klienter og måske ligefrem anbefale et besøg hos lægen hvis omfanget af klientens parafili går ud over klienten selv eller andre.

 

Jeg vil gerne advokere for at parafili helt fjernes fra både ICD og DSM, da jeg ikke mener at seksuelle lyster og præferencer har noget med mentale sygdomme at gøre.

Heldigvis er der i de nyeste versioner af diagnosemanualerne taget højde for, at så længe en fetich ikke går ud over personens liv og forhold mv, så er der ikke tale om en mental afvigelse eller forstyrrelse. Ligesom at homoseksualitet ikke længere anses for at være en mental forstyrrelse.

 

Hvem får Feticher?

Det er meget sjældent at kvinder får en fetich. Langt størstedelen af fetichister er mænd. Én forklaring på hvorfor det næsten kun er mænd der udvikler en eller flere feticher er, at mænd er mere visuelle i deres mådes at lære og opfatte omverden på. Kvinder har en tendens til at være mere auditive og kinæstetiske anlagte. Simplificeret, betyder det én der bedst opfatter og indlærer ved hjælp af henholdsvis hørelsen og kroppens bevægelser og berøring.

Ifølge den amerikanske kliniske psykolog og sexolog, Dr Tiger Devore, tænder mænd generelt set mere på hvad de ser og kvinder på hvad de hører og føler. Så visuelt stimuli sætter sig lettere i mandens hjerne.

Neurologerne Ogi Ogas, Ph.D. og Sai Gaddam, Ph.D., har i deres bog “A Billion Wicked Thoughts” analyseret mere end en milliard internetsøgninger for at lære om forskellene mellem mænds og kvinders seksuelle præferencer, samt hvad disse forskelle fortæller os om hvordan vores hjerner fungerer, og hvorfor for eksempel mænd er mere tilbøjelige til at have feticher. De skriver blandt andet:

“Den mandlige seksuelle software er, hvad en computeringeniør ville kalde en ‘ELLER-port’. Den bliver øjeblikkeligt vækket af bare ét enkelt indtryk. Den mandlige hjerne bliver fx tændt af en dyb v-udskæring, vuggende hofter, hvisken af ​​en forførende stemme eller to kvinder der kysser. Den kvindelige seksuelle hjerne er, hvad en computeringeniør ville kalde en ’OG-port’. Den kræver input fra flere indtryk samtidigt for at overkomme en samlet aktiverings-tærskel, før der opstår ophidselse.

 Hos de fleste mænd kan eller-porten udløses af et hvilket som helst af de forskellige seksuelle signaler eller indtryk. Men for nogle mænd, er det ét bestemt indtryk der er afgørende. Dette nødvendige indtryk er en fetich.”

Frit genfortalt, handler det altså om at mænds og deres hjerne kan tændes af bare et enkelt indtryk af noget frækt. Hos kvinder skal der typisk være flere betingelser opfyldt, og flere forskellige indtryk der skal tages ind for at hun tændes. Hos nogle mænd er der tale om at de kun kan tænde eller tænder mest ved ét bestemt indtryk. Fx synet af deres fetich.

En undersøgelse foretaget af analysebureauet YouGov for Metroxpress viser, at hver tiende danske mand har en seksuel fetich.

Så hvis vi kan opnå enighed om at mænd tænder lettere og er meget visuelle, så er det bestemt en god mulig forklaring på hvorfor det primært er mænd der udvikler feticher. Uanset om det er et traume, en spændende oplevelse eller gentagende indtryk der ligger til grund.

Min tese er, at dette, som så meget andet i os mennesker, stammer tilbage fra de første mennesker hvor mændene skulle være meget på vagt visuelt for at undgå farer og måske lærte mest om verden ved at se på den. Kvinderne brugte mest sine evner på at lytte, mærke, føle og holde sine børn i favnen inde i hulen.

Op gennem årene har det senere mest været mænd der fik en uddannelse, og kvinderne gik stadig derhjemme og ordnede ”hulen” og børnene. Det at kunne tage en længere uddannelse tilskrives også den visuelle evne.

Men hvad sker der så nu, hvor skellet mellem de maskuline og feminine roller stille og roligt bliver vasket væk af feminismens tidevand? I og med at kvinder også tager længere uddannelser nu, og selv er i udmærket stand til at holde øje med ”farer”, kan det måske tænkes at vi vil se flere kvinder med feticher i fremtiden.

Kontakt

Ønsker du at tale med Michael Fray om din eller din partners fetich, så kontakt mig her: Kontakt, via Facebook Messenger her på siden eller på Facebook.com/prosex24

Du kan også vælge at få en helt gratis forsamtale pr. telefon eller Teams

Book en gratis forsamtale her

Kunne du bruge en håndbog i feticher?

Så er det heldigt, at jeg er ved at skrive en. Dog kommer bogen til at ligge online i første omgang. For dig betyder det at du kan læse den med det samme. Eller rettere, det som er skrevet indtil nu. For jeg arbejder løbende på “bogen”. 

Samtidig indeholder den også verdens mest omfattende liste over feticher: www.fetishhandbook.com

(Sitet er både på dansk og på engelsk)