fbpx

RSD – Rejection Sensitivity Dysphoria

RSD – Rejection Sensitivity Dysphoria

Afvisningsfølsomhed og ADHD i voksne parforhold

Rejection Sensitivity Dysphoria (RSD) er en kognitiv-emotionel lidelse, der er forbundet med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Den er karakteriseret ved en intens frygt for afvisning og en øget følsomhed over for kritik. For dem, der lever med RSD, kan sociale interaktioner være udfordrende og ofte føre til følelser af angst, frustration, vrede og tristhed. Selv om hvert forhold er unikt, kan forståelse af RSD og ADHD hjælpe partnerne til bedre at forstå sig selv og hinanden.

 

Udfordringerne ved RSD i parforhold

At leve med RSD kan gøre det svært for nogen at føle sig trygge i deres forhold. Enkeltpersoner kan have svært ved at stole på deres partner eller kan fortolke neutrale kommentarer som kritik eller afvisning. Dette kan føre til følelser af usikkerhed eller endog skænderier. For at komplicere tingene yderligere kan symptomerne på ADHD få personer til at blive distraheret eller glemsom til tider, hvilket får dem til at gå glip af vigtige samtaler eller begivenheder, som de lovede at deltage i.

Det er også vigtigt at forstå, at personer med RSD kan udvikle forsvarsmekanismer – ofte ubevidst – for at beskytte sig mod potentiel afvisning eller kritik. Disse forsvarsmekanismer kan komme i form af at trække sig tilbage fra samtaler, undgå sociale situationer helt og holdent eller endda lange ud i forsvar, når de bliver kritiseret eller udfordret. Alle disse adfærdsmønstre kan skabe spændinger mellem partnere, hvis de ikke forstås og behandles korrekt.

 

brain, think, throughts

Strategier til håndtering af RSD

Heldigvis er der strategier, som begge partnere kan bruge til at hjælpe med at håndtere de udfordringer, som RSD og ADHD giver i forhold. En nyttig strategi er kommunikation. At tale åbent om følelser af angst i forbindelse med opfattet kritik eller afvisning, er med til at skabe et sikkert rum for begge parter. Desuden kan det hjælpe med at undgå misforståelser senere hen, at skabe klare forventninger til kommunikation – f.eks. ved at blive enige om en foretrukken metode til at drøfte uenigheder. Endelig giver det begge parter tid til at bearbejde følelser uden at blive dømt af den anden part, hvis der er behov for at tage pauser fra vanskelige samtaler.

Rejection Sensitivity Dysphoria (RSD) er et reelt problem, som mange mennesker, der har fået diagnosen ADHD står over for. Det skaber unikke udfordringer i forhold, som kræver tålmodighed og forståelse fra begge involverede parter. Med åben kommunikation og gensidig respekt kan par imidlertid lære, hvordan de bedst kan støtte hinanden gennem denne tilstand og samtidig bevare stærke forbindelser med hinanden – noget, vi alle stræber efter i vores forhold!

 

ADHD symbol

Læs om min ydelse:
ADHD og Parforhold

Her finder du mere information om ADHD og Parhorhold.