fbpx

Gode råd til par med ADHD

Gode råd til par med ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kan være en kilde til spændinger og udfordringer i parforhold. Når den ene partner har ADHD, er det vigtigt at forstå, hvordan den neurologiske udviklingsforstyrrelse påvirker kommunikation og adfærd i forholdet. Jeg vil her give nogle tips til at forbedre kommunikationen, tilbyde muligheder, rydde op, håndtere overstimulering og vende negative forældre-barn-dynamikker.

Kommunikation er nøglen

Når det handler om at håndtere ADHD i parforhold, er kommunikation nøglen. At have en åben dialog om følelser og behov hjælper ikke kun hver partner til at forstå den anden bedre, men det kan også hjælpe dem til at arbejde mere effektivt sammen. Kommunikation bør også omfatte aktiv lytning – dvs. virkelig at høre, hvad din partner siger, uden at dømme eller kritisere. Det kan være svært, når følelserne er på højkant, eller når begge parter føler sig overvældet af deres ansvar. Men ved at være opmærksomme på deres respektive roller som kommunikatorer og lyttere kan parrene få hjælp til at gribe samtaler an på en produktiv måde.

Tilbud om muligheder

Når en partner udfordres af den andens ADHD, er det en god ide at undersøge egne følelser. Hvorfor udfordres jeg, hvad får det mig til at føle og hvad har jeg i virkeligheden behov for. Måske oplever partneren i virkeligheden sig overset eller ligegyldig, og det der måske i virkeligheden er behov for, er at blive bekræftet i at man har værdi og betyder noget. Find nogle muligheder sammen som netop vil give denne følelse og dette dette behov.

Oprydning og gøremål

Det er ikke altid let for par med ADHD at organisere sig – men det behøver heller ikke at være så svært! Det handler om at etablere effektive systemer til at holde orden i hjemmet (f.eks. ved at have bestemte steder til nøgler og post). At planlægge regelmæssige gøremål sammen hjælper også med at holde orden i tingene og giver samtidig partnerne mulighed for at arbejde sammen mod fælles mål. Hvis det er nødvendigt, kan det desuden hjælpe med at sikre, at husholdningsopgaverne ikke bliver overvældende eller forsømt, hvis der afsættes tid hver dag/uge specifikt til at rydde op.

Overstimulering

ADHD illustration - hoved med en masse pile der stikker ud

 

Mennesker med ADHD føler sig ofte let overstimuleret af for mange indtryk – og det kan få stressniveauet til at stige hurtigt i vejret! Når dette sker, er

 det vigtigt, at begge parter kan genkende tegnene på overstimulering, 

så de kan blive enige om at deeskalere situationen, før det går over gevind (f.eks. ved at skrue ned for musikken/lyset eller holde en pause fra skærmen). Det kan kræve lidt trial-and-error, mens I finder ud af, hvad der virker bedst i jeres specifikke situation, men i sidste ende vil det at være proaktiv i forhold til at håndtere overstimulering være med til at forhindre unødvendige skænderier senere hen!

Forældre-barn-dynamik

Det kan ske at den ene part i et forhold opfører sig som forælder for den anden. Ofte er det den uden ADHD, som tager rollen som den ansvarlige voksen, og den med ADHD der tager rollen som det mere uansvarlige barn.

Hvis der er problemer med dette, må parret starte med at gøre sig klart hvordan denne dynamik kommer til udtryk, og få det stoppet. Måske i form af at hun hakker meget på ham eller gør ham mindre ved at nedgøre ham.

Hun må indse, at hun ikke kan kontrollere sin ADHD-partner og at det i stedet er bedre at fokusere på at skabe ligeværd mellem parterne. Både for egen og hans skyld. Hun må give udtryk for hvad det er der skaber trangen / behovet i hende for at agere forælder. Samtidig må han adressere de symptomer i sig selv, der skaber denne dynamik.

Et behov for at nedgøre andre, kan eksempelvis komme fra at personen selv har oplevet at blive nedgjort i sin barndom. Oplevelsen er måske gemt så langt væk i underbevidstheden, at personen ikke kan huske den, men derfor kan den stadig godt være en del af de midler som personen ubevidst tyer til, når personen mangler andre og mere hensigtsmæssige veje. Vi gør det vi kender til…

Det kræver tålmodighed og forståelse fra begge parter at leve sammen med en person med ADHD. Men heldigvis er der masser af tips til rådighed, som gør det lettere at håndtere relationer! Fra at kommunikere mere effektivt om følelser/behov hele vejen gennem de-eskalering af overstimuleringsproblemer er det vigtigt at implementere bevidste strategier, der er skræddersyet til individuelle behov, når det kommer til at navigere enhver form for forhold med succes – især dem, der involverer en person, der lever med ADHD!

Forhåbentlig har disse tips givet indsigt i, hvordan man bedre kan håndtere livets daglige udfordringer sammen som et par, der lever med ADHD!

 

ADHD symbol

Læs om min ydelse:
ADHD og Parforhold

Her finder du mere information om ADHD og Parhorhold.