fbpx

Tilknytningsteorien: Tryg, Ængstelig eller Desorganiseret

boy hugging woman during daytime

Tilknytningsteorien er en psykologisk, evolutionær og etologisk teori, der vedrører de stærke følelsesmæssige bånd mellem mennesker. Tilknytningsteorien blev først foreslået af psykoanalytikeren John Bowlby i 1950’erne og videreudviklet af psykologen Mary Ainsworth i 1960’erne og 1970’erne. Bowlby mente, at tidlige relationer til omsorgspersoner spiller en afgørende rolle i et barns socioemotionelle udvikling og har en […]